2017 ©  ovopperdoes.nl  -  Disclamer  -  contact

Home De Oranje Vereniging Foto's Contact
Programma Uitslagen Lichtjes tocht Beeldmateriaal Lustrum 2005 Lustrum 2015 Reünie De Monarchie Het Wilhelmus Vlaggenprotocol Dodenherdenking
Koperadvertentie Tank & Schenk A5.pdf

Steun de Oranjevereniging en tank bij Peut in Medelblik


Gedicht reünie

Reünie


Nôh heu mekoind, dat ‘k jouw weer ers zien

wat ben ik vreiselijk bloid!!

’t Is denk ik, alwel weer voif jaar terug,

ja, mezoet weer bloift de toid.


Wat is het toch een prachtig feist

om ze allegaar weer te zien.

‘k Hew passies hêle toide klest

met Grietje van tante Mien.


Want die was ok zô prachtig uit

dat zai ze net zô even.

Ze zai, heel bloid, ‘k vind deuze dag

de mooiste van m’n leven.


Ze ken’t soms zô prachtig zegge

allies op z’n plat Westfries.

Dat ze hier al jare weg is

dat merk je bai heur genies.


Ik wil ’t vast ok niet verlere

aars benne we ’t strakkies kwoit.

En dat zou toch zonde weze

oôs taalke uit d’ouwe toid.


Op zô’n dag hier in oôs durpke

prebere wai ’t allegaar.

En ok as ientje ’t nooit leerd het

toch begroipe wai mekaar.


’t Loikt hier net wel ien femilie

iederien is goed in ’t zin.

Vroeger kon je ’t soms niet rooie

nou is ’t net ien groôt gezin.


Zuks most veul meer kere beure

of en toe mekaar d’rs zien.

Dat bloikt nou op deuze feistdag

want de Westfriezen bloive ien.


Klaas Zwier 1990